Liuguste paigaldusjuhend

liuguste-paigaldusjuhend

Liuguste paigaldamine

ÜLA- JA ALASIINI PAIGALDUS

Ülasiin:

Kinnitage ülasiin kruvidega lakke. Kaugus oleneb uste taha paigutatavatest esemetest. Kapi puhul kinnitage ülasiin küljeseinte esiservaga ühele joonele.

Alasiin:

Paigaldage alasiin 20 mm ülasiini esiservast sissepoole. (Kui on tegu alumiiniumraamiga, millel all ja üleval pole raami siis paigaldage alasiin 27 mm ülasiini esiservast sissepoole.)

Alasiin kinnitub põranda külge kahepoolse teibiga. Siini alla jääv põrandapind tuleks eelnevalt puhastada hoolikalt tolmust, rasvast ja muust mustusest. Kontaktpind peab olema absoluutselt puhas ja kuiv, temperatuur peab olema vähemalt +10° c.

NB! ALASIINI STOPPER, lükake see ENNE alasiini kinnitamist põrandale alasiini otsast siinisoonde. Pärast uste reguleerimist liigutage see soovitud asukohta nii et ukse alaratas saaks jääda stopperi avatud otsade vahele.

Kinnita alasiin põranda külge kahepoolse teibiga. Vältige sõrmpuudutusi teibi kleepuva pinnaga. Vajutage siin ühtlase tugeva survega põranda külge. Teip haakub KOHESELT kõvasti põranda külge kinni ja saavutab mõne tunni jooksul lõpliku kinnitustugevuse.

USTE PAIKAPANEK

Uste paikapaneku järjekord on järgmine: kõigepealt tagumine ja siis esimene uks. Tõstke ust kohale asetades ülemised rattad ülasiini sisse. Siis laske uks allapoole, jälgides, et alumised rattad läheksid alumise siini juhtrajale.

USTE REGULEERIMINE

Alumiste rataste reguleerimiskruvid asuvad vertikaalselt rataste kohal. Uksed tuleb reguleerida nii, et uksed oleksid loodis ja sulguksid sirgelt vastu seina.

Netiuks – Liuguksed ja Garderoobid