SOFTSULGURIGA LIUGUSTE PAIGALDAMINE

1. Paigaldage ja reguleerige liuguksed vastavalt liuguste siinide pakendis olevale liuguste üldisele
paigaldusjuhendile.
2. Paigaldage piiraja vastavalt tüübile A või B (B-Classic uksed) (pilt 1) vastu ülasiini esiserva (pilt 1,2) (erandjuhtudel, kus ava mõõdud natukene kõiguvad võib piirajat lühemaks lõigata – eelnevalt tuleks veenduda, et liuguste alarullikud on madalaimas asendis).
3. Kinnitage piiraja kruvidega pildil 3 näidatud kaugusele “X” vastavalt softsulguri tüübile (pilt 4 ja 5). Vajadusel
nihutage piirajat sobivas suunas (pilt 3).

Pilt 1

Pilt 2

Pilt 2

Pilt 3

Pilt 3


Pilt 4

Pilt 4

Softsulgur -25,-40kg (vajadusel on softsulguri kaal kontrollitav softsulguri hallil plastik osal: “25 …. või 40 ….”

X =

  • Alumiiniumraamiga uksed “Classic, Master (Light), Prestige, Elegance, Slim” = 157mm
  • Alumiiniumraamiga “Exclusive ehk 65mm laiune raam” = 177mm
  • Melamiin ja spoonraamiga uksed “Paron, Paron Extra” = 217mm

Pilt 5

Pilt 5

Raskemad uksed: Softsulgur -60,-80kg

X =

  • Alumiiniumraamiga uksed= 227mm
  • Melamiin- ja spoonraamiga uksed = 267mm

4. Liigutage liuguks suletud asendisse ja avage taas, et kontrollida stopperi haakumist piirajaga (pilt 6).
Juhul kui seda ei toimu, tuleb ukse kõrgust reguleerida. Tehke seda vastavalt liuguste üldisele
paigaldusjuhendile.

a. kui uks põrkub enne sulgumist stopperi vastu, tuleb ust madalamale reguleerida!
b. kui uks liigub ilma pidurdumata piirajast mööda, tuleb ust kõrgemale reguleerida!

5. Korrake punkti 4 seni kuni uks korralikult haakub haaratsiga.
6. Juhul kui uks ei sulgu soovitud kohas, muutke piiraja asukohta vastavalt pildile 3
7. Kui softsulgur käib siiski küljega vastu piirajat või on piirajast liiga kaugel, on võimalik seda ka ukse peal
reguleerida pildil 7 näidatud noole suunas, vabastades veidi softsulguri alusklotsi kinnituskruvi.

Pilt 6 ja pilt 7

Pilt 6 ja pilt 7


Kui olete liuguste softsulguri tellinud hiljem juurde ning see tuleb iseseisvalt lükandukse raami külge kinnitada, siis jälgige järgnevat joonist.

Softsulguri alusklots tuleb kinnitada liugukse ülaprofiili esiservaga tasa.

Esiserv

soft-ukse-kulge-alum-25-40

Tagaserv


Kui peale juhendi jälgimist tekib tänu ava mõõtude erinevusele/kõikumisele moment, kus liuguste ülasiini sisse kinnitatud “tila” hõõrub vastu softsulgurit, võib tangidega/rauasaega “tila” otsast lühemaks lõigata.

(eelnevalt tuleks veenduda, et liuguste alarullikud on madalaimas asendis)

Netiuks – Liuguksed ja Garderoobid